Sein torens

Afgelopen 2 weken zijn de scouts bezig geweest met het knopen van torens. Toen de torens eenmalig afwaren zijn de scouts naar elkaar gaan seinen. Dit ging niet altijd even goed, maar ze hebben zeker hun best gedaan!