Contributie

Tarieven

Scouting draait om vrijwilligers. Vrijwilligers die zich inzetten om kinderen een leuke vrijetijdsbeleving te geven. De vrijwilligers bij de Johan van der Veeckengroep doen dit kosteloos en worden dus ook niet betaald vanuit de contributie.

Voor de huur van ons clubhuis, energiekosten, aanschaf van spelmateriaal en regulier onderhoud vragen wij contributie. Deze contributie bedraagt €150,- per jaar.

Nieuwe leden, die halverwege het seizoen instromen betalen de contributie het eerste jaar naar rato (bijvoorbeeld 8 van de 12 maanden) en het jaar daarop de volledige contributie. De contributie dient voldaan te zijn binnen 30 dagen na definitieve inschrijving (dag van de installatie) of 30 dagen na de start van het nieuwe scoutingseizoen.

De contributie kan worden overgemaakt op ING rekening NL47 INGB 0005 2117 60 t.n.v. St. Johan van der Veeckengroep, onder vermelding van de naam van het jeugdlid en speltak. Teruggave van de reeds betaalde contributie is helaas niet mogelijk.

Nieuwe leden van de Johan van der Veeckengroep worden automatisch aangemeld bij Scouting Nederland. De afdracht aan Scouting Nederland is in onze contributie inbegrepen. Nieuwe leden ontvangen tevens gratis het Scouting Magazine van Scouting Nederland. Bij eventuele (schriftelijke) opzegging wordt het lid ook bij Scouting Nederland automatisch weer uitgeschreven.

Het zomerkamp, een aantal extra weekenden en overige extra’s zijn niet in de jaarlijkse contributie inbegrepen. Hiervoor wordt door de eigen speltak een begroting gemaakt en de kosten worden per activiteit vooraf bekend gemaakt per e-mail door de speltak zelf.

Voor meer mogelijkheden omtrent betalingen en/of andere vragen over de contributie is onze penningmeester per e-mail beschikbaar, mailen kan naar penningmeester@johanvdveecken.nl